مزایای فنی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1. ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر

2. کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش

3.امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت

4. بهبود عملکرد لرزه ای

5. امکان ایجاد شکل ها و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف

6. امکان ستون گذاری نامنظم

ارتباط با ما

saeed@sarmadi.us

Info@uboot-beton.com

09121005834

دفتر مرکزی

تهران، ابتدای آبشناسان، ساختمان 6060

امور نمایندگی ها

قم: 32914030-025

تبریز:

یزد:

مراغه:

کرج:

اصفهان: