مقایسه سقف یوبوت با سایر سقف ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مقایسه سقف یوبوت با دیگر سیستم ها 


مقایسه سقف یوبوت با سقف تیرچه بلوک
سقف یوبوت با داشتن دو دال بالا و پایین و جان های متعامد، سقفی با صلبیت بسیار بالا فراهم می آورد که علاوه بر مزیت در بار زلزله، امکان ارتعاش را نیز به 7.5 سقف نمی دهد. این امر اجازه می دهد که دهانه های بلند حتی تا 20 متر را با این سازه پوشش داد در حالی که برای استفاده از تیرچه بلوک در دهانه های بیش ازمتر و یا بارهایی مانند پارکینگ نیاز به تیرچه دوبل و افزایش هزینه های اجرایی می باشد.
در سازه یوبوت، ضخامت سقف بسیار کم می شود. به عنوان مثال ضخامت سقف در دهانه 12 متر تنها 30 سانتی متر است ولی چنانچه از سقف تیرچه بلوک استفاده شود، تیرهای آویزدار با حداقل ارتفاع 70 سانتی متر بدست خواهد آمد.
سقف یوبوت در نهایت اجرا، سقفی صاف و بدون نیاز به سقف کاذب را فراهم می آورد در صورتی که در سقف تیرچه بلوک به دلیل وجود تیرهای آویزدار، نیاز به اجرای سقف کاذب الزامی است.
سرعت اجرا و سهولت اجرایی سقف های یوبوت و تیرچه بلوک مشابه یکدیگر است و تقریبا هر 15 روز می توان یک طبقه از سازه را اجرا نمود.
سقف یوبوت به دلیل داشتن حباب های هوای داخل سقف و نیز عدم اشتعال آنها، اولا در برابر انتقال صدای هوابرد و ثانیا در برابر گسترش آتش و عدم تولید گازهای سمی، عملکرد بسیار مطلوبی دارد.

 

 

ندارد دارد امکان پوشش دهانه بلند (تا 20 متر)
متوسط زیاد مقاومت در برابر انتقال صوت
دارد ندارد نیاز به اجرای سقف کاذب
دارد دارد سرعت اجرا
دارد دارد سهولت اجرا
دارد ندارد تیرهای آویزدار
ندارد دارد مقاومت در برابر آتش
کم متوسط (هزینه اجرا(دهانه کمتر از 8 متر
زیاد متوسط هزینه اجرا (دهانه بیشتر از 8 متر) 
کم زیاد صلبیت سقف
کم ندارد ارتعاش سقف
    زیاد     کم ضخامت سقف (همراه با تیرها)

 

مقایسه سقف یوبوت با سقف پیش تنیده 
دال مجوف یوبوت و سقف پیش تنیده، هر دو توانایی اجرای سازه با دهانه های بلند را دارا هستند. مشکل اصلی سقف های پیش تنیده در زمینه اجرا و نیز مشکل خیز و ارتعاش است.
سقف یوبوت مانند سایر سیستم های بتنی با اکیپ های ساده کارگری امکان اجرا دارد. این سقف با افزایش فاصله بین تار بالا و پایین دال های خود به راحتی می تواند خیز و ارتعاش را بدون افزایش بتن مصرفی و سنگین کردن سقف کنترل نماید.
به دلیل داشتن حفره های هوایی داخل سقف، سقف یوبوت در برابر انتقال صدای هوابرد و نیز گسترش آتش مقاومت خوبی دارد.
اجرای سقف پیش تنیده نیاز به اکیپ و تجهیزات اجرایی خاص دارد. در ضمن بتن مورد استفاده در سقف باید با عیار 400 کیلوگرم ساخته شده و تا رسیدن به مقاومت لازم، عملیات اجرای سقف متوقف می گردد.
برای اجرای سازه پیش تنیده در دهانه های بلند، به جهت کنترل خیز و ارتعاش، ضخامت سقف افزایش می یابد که موجب سنگین شدن سقف می گردد. در ضمن غالبا در این سازه ها تیرهای آویزدار و کتیبه های بیرون زده مشاهده می شود که نیاز به اجرای سقف کاذب را به همراه دارد.
در مجموع به لحاظ اجرایی و تامین مصالح، سقف یوبوت اقتصادی تر از سقف پیش تنیده می باشد.

دارد دارد امکان پوشش دهانه بلند 
متوسط زیاد مقاومت در برابر انتقال صوت
دارد ندارد نیاز به اجرای سقف کاذب
ندارد دارد سرعت اجرا
ندارد دارد سهولت اجرا
دارد ندارد تیرهای آویزدارو کتیبه های بیرون زده
ندارد دارد مقاومت در برابر آتش
زیاد متوسط هزینه اجرا
زیاد متوسط وزن اسکلت
دارد ندارد ارتعاش و خیزسقف
   دارد    ندارد نیاز به تجهیزات و اکیپ خاص جهت اجرا

 

مقایسه سقف یوبوت با سقف دال و تیر
دال مجوف یوبوت و سقف دال و تیر، هر دو توانایی اجرای سازه با دهانه بلند را دارا می باشند. در سیستم یوبوت، قالب بندی سقف همانند قالب بندی دال تخت می باشد و غالبا تیرهای داخلی سقف حذف می گردد، در صورتی که در سقف تیر دال به دلیل وجود تیرها و تیرچه های آویزدار، علاوه بر افزایش حجم و هزینه قالب بندی، اجرا را نیز با مشکل مواجه کرده و از سرعت اجرا می کاهد و در نهایت نیز باید زیر سقف حتما با سقف کاذب پوشانده شود. به لحاظ اقتصادی یوبوت و سقف دال و تیر تقریبا در اجرا هزینه ای برابر دارند ولی با در نظر گرفتن هزینه اجرای سقف کاذب، هزینه فضای غیرمفید به دلیل آویز تیرها و نیز هزینه اجرای تاسیسات زیر سقف های دال و تیر، در مجموع هزینه سقف یوبوت بسیار کمتر خواهد شد.
سقف یوبوت به دلیل داشتن حفره های هوایی میانی در برابر انتقال صدای هوابرد و نیز جلوگیری از گسترش آتش، عملکرد بسیار مطلوبی دارد.

دارد دارد امکان پوشش دهانه بلند 
متوسط زیاد مقاومت در برابر انتقال صوت
دارد ندارد نیاز به اجرای سقف کاذب
کم متوسط سرعت اجرا
کم متوسط سهولت اجرا
دارد ندارد تیرهای آویزدار
متوسط متوسط هزینه اجرا
ندارد ندارد ارتعاش سقف و خیز سقف

مقایسه سقف یوبوت با سقف تیرچه کرمیت :
سقف یوبوت بر خلاف سقف تیرچه کرمیت، مناسب سیستم های سازه ای بتنی است. لذا سرعت و نحوه اجرای آن متناسب با همین سیستم است و به نسبت سازه های فلزی سرعت اجرای کمتری دارد. ولی به لحاظ برآورد هزینه، اختلاف بسیار زیادی حتی تا 40 % بین سقف کرمیت و سقف یوبوت می باشد.
سقف یوبوت با ایجاد تیرچه های I شکل متعامد می تواند با ضخامت کم دهانه های بسیار بلند را پوشش دهد ولی سقف کرمیت برای دهانه های بالاتر از 7.5 m توصیه نمی شود.
در سقف کرمیت به دلیل استفاده از تیرچه ها و نیز وجود تیرهای آویزدار در دهانه های بلند، اجرای سقف کاذب الزامی است.
سقف یوبوت با فراهم کردن ممان اینرسی بسیار بالا برای سقف، علاوه بر صلبیت زیاد در برابر ارتعاش، مقاومت لرزه ای بسیار مناسبی هم خواهد داشت.
حفره های هوای موجود در سقف یوبوت موجب صدابندی هوابرد شده و از گسترش آتش جلوگیری به عمل می آورد.

ندارد دارد امکان پوشش دهانه بلند (تا 20 متر)
متوسط زیاد مقاومت در برابر انتقال صوت
دارد ندارد نیاز به اجرای سقف کاذب
زیاد متوسط سرعت و سهولت اجرا
دارد ندارد  تیرهای آویزدار در دهانه بلند
ندارد دارد مقاومت در برابر آتش
زیاد کم هزینه اجرا
دارد ندارد ارتعاش و خیز سقف
  متوسط     کم ضخامت سقف (همراه با تیرها)

مقایسه سقف یوبوت با سقف عرشه فولادی 
سقف دال مجوف یوبوت بر خلاف سقف کامپوزیت و عرشه فولادی مناسب برای سازه های بتن آرمه است. لذا سرعت و روش اجرای آن مشابه سیستم های بتنی است.
به لحاظ هزینه مصالح و اجرا، سیستم سقف یوبوت بسیار اقتصادی تر از سیستم کامپوزیت و یا عرشه فولادی است، حتی این اختلاف هزینه تا 100 % هزینه اجرای یوبوت می رسد.
سقف کامپوزیت و یا عرشه فولادی در هر دهانه ای نیاز به اجرای سقف کاذب دارد و این هزینه به سایر هزینه های این سقف اضافه خواهد شد. در حالی که یوبوت با ایجاد سقفی تخت در تراز زیرین، علاوه بر سهولت اجرای تاسیسات، نیازی به سقف کاذب ندارد.
سقف یوبوت با داشتن دو لایه دال(دوپوش) در بالا و پایین و نیز تیرچه های متعامد به عنوان جان، سختی خمشی بسیار زیادی را تامین می کند و این سختی، صلبیت بسیار زیاد در برابر زلزله و عدم ارتعاش سقف را نسبت به سقف کامپوزیت و یا عرشه فولادی تامین می کند.
سقف یوبوت به دلیل داشتن حفره های هوای میانی، در برابر انتقال صدای هوابرد و نیز گسترش آتش بسیار مقاوم است. در صورتی که یکی از عمده مشکلات سقف های کامپوزیت و یا عرشه فولادی، انتقال صدا و جلوگیری از اثر آتش بر روی سازه است.

دارد دارد امکان پوشش دهانه بلند 
کم زیاد مقاومت در برابر انتقال صوت
دارد ندارد نیاز به اجرای سقف کاذب
زیاد متوسط سرعت و سهولت اجرا
ندارد دارد مقاومت در برابر آتش
بسیارزیاد کم (هزینه اجرا(دهانه تا 8 متر
بسیارزیاد کم هزینه اجرا (دهانه بیشتر از 8 متر) 
کم زیاد صلبیت سقف
دارد ندارد ارتعاش سقف
     زیاد     کم ضخامت سقف 

مقایسه سقف یوبوت ( uboot )  با سقف های با پرکننده کروی 
سیستم دال مجوف یوبوت همانند سیستم های با پرکننده کروی می توانند سازه هایی با دهانه کوچکتر از 8متر را به راحتی پوشش دهند. برای دهانه های بیشتر از 8متر و تا 10 متر به دلیل آنکه سقف با پرکننده های کروی جان برشی منظمی ندارد و در برابر برش های یکطرفه دال ضعف دارد باید همراه با تیرهای آویزدار اجرا گردد و برای دهانه های بیش از 10 متر اجازه اجرا ندارد. این امر در تاییدیه این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان تصریح شده است. در حالی که یوبوت برای اجرای دهانه های بلند هیچ گونه محدودیتی ندارد.
دال با پرکننده کروی به دلیل عدم پایداری، نمی تواند زیر وزن کارگر قرار گیرد و لذا به کیج های فلزی جهت مهار نیاز دارد. همین موضوع هزینه اجرای این سیستم را افزایش می دهد. در ضمن به دلیل بسته بودن آن در هنگام بتن ریزی از داخل بتن بالا می زند که باید با سیم به زیر قالب بسته شود. این در حالیست که یوبوت با داشتن شیب جداره و لبه انتهایی و نیز باز بودن کف قالب چنین مشکلی را ندارد.
بنابر مجوز مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، استفاده از انواع دیگر پرکننده مانند پرکننده های بالشتکی و نیز بیضوی مجاز نمی باشد.
از مشکلات اصلی سقف با پرکننده های کروی، حمل و نقل آنها و جاگیر بودن در هنگام حمل و دپوی مصالح می باشد. در حقیقت در این سیستم، هوا حمل می شود! در حالی که قالب های ماندگار یوبوت با داخل هم قرار گرفتن، حجم بسیار کمی را در حمل و نقل و دپوی مصالح اشغال می کند.

دارد دارد امکان پوشش تا دهانه 8 متر 
با تیر آویز دار دارد دارد امکان پوشش دهانه 8 تا 10 متر
ندارد دارد امکان پوشش دهانه بیش از 10 متر
کم متوسط سرعت اجرا
کم متوسط سهولت اجرا
متوسط کم هزینه اجرا و مصالح
دارد ندارد بالازدگی در هنگام بتن ریزی

ارتباط با ما

saeed@sarmadi.us

Info@uboot-beton.com

09121005834

دفتر مرکزی

تهران، ابتدای آبشناسان، ساختمان 6060

امور نمایندگی ها

قم: 32914030-025

تبریز:

یزد:

مراغه:

کرج:

اصفهان: