مزایای فنی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1. ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر

2. کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش

3.امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت

4. بهبود عملکرد لرزه ای

5. امکان ایجاد شکل ها و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف

6. امکان ستون گذاری نامنظم