ضوابط استفاده از میلگرد A4 در ساختمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

استفاده از میلگردهای A4 با تنش تسلیم 500 و520 مگاپاسکال، که در استاندارد ملی 3132(تیرماه 1392) به ترتیب به عنوان میلگردهای آج 500 و آج 520 خوانده می شوند، در طراحی و ساخت همه انواع سازه های ساختمانی(سازه های غیر ساختمانی را شامل نمی شود) بتن آرمه، به جز دیوارهای برشی ویژه و قاب های خمشی ویژه، در صورت احراز شرایط زیر به تصویب رسید.

1- میلگرد دارای آج های عرضی دوکی شکل در دو ظرف آج طولی بوده (مطابق شکل 9 استاندارد ملی 3132) و خصوصیات عمومی مندرج در استاندارد ملی 3132(تیرماه 1392) را نیز داشته باشد.

2- شکل پذیری میلگجرد حداقل در حد مورد انتظار برای میلگرد A3 باشد، به طوری که میزان ازدیاد طول نسبی آن در طولی معادل 5 برابر قطر، خداقل 16% باشد.

3- در تولید میلگرد، از شمش با کربن بالا استفاده نشود. روش تولید میلگرد، تکنولوژی ترمکس بوده و کربن معادل(CE) میلگرد، حداکثر 0.5 باشد.

4- کارخانه تولید کننده میلگرد، گواهی سازمان ملی استاندارد را برای تولید میلگردهای آج 500 و آج 520 اخذ نموده و نشان کارخانه و رده میلگرد را برای ان حک کرده باشد. 

DSC03665.jpg

ارتباط با ما

saeed@sarmadi.us

Info@uboot-beton.com

09121005834

دفتر مرکزی

تهران، ابتدای آبشناسان، ساختمان 6060

امور نمایندگی ها

قم: 32914030-025

تبریز:

یزد:

مراغه:

کرج:

اصفهان: